Cây lá bỏng
Cây lá bỏng có tên khoa học là Kalanchoe pinata, thuộc họ thuốc bỏng (Crassulaceae). Cây nàycòn được gọi nhiều tên khác như cây trường sinh, cây sống đời, diệp sinh căn, thuốc bỏng…Cây lá bỏng là loại cây mọc hoang nhưng cũng được người dân trồng nhiều vừa dùng để làm cảnh vừa dùng để làm thuốc.
Chi tiết
Tổng số : 1 bài viết
Trang
1