Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận truyền thông phòng, chống Covid - 19
Chi tiết
Truyền thông về hiến máu tình nguyện

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI VẬN ĐỘNG NGƯỜI THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

1- Nhóm máu?

Con người có 4 nhóm máu: O, A, B, AB. Nhưng trước đây ta mới biết về hai ý nghĩa của nó là:

-Để truyền máu khi cần. Cụ thể là: Nhóm máu O có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng lại chỉ nhận được nhóm của mình là O. Ngược lại AB có thể nhận được cả 4 nhóm nhưng chỉ truyền được cho nhóm của mình là AB. Còn 2 nhóm A, B thì vừa phải, nghĩa là nhận 2 và cho cũng 2, cụ thể là nhóm A nhận được A và O nhưng cũng cho được A và AB. Nhóm B nhận được B và O, cũng cho được B và AB.

Tỷ lệ các nhóm: Nhóm O: 44.42%, Nhóm A: 34.83%, Nhóm B: 13.61%,    Nhóm AB: 7.14%.

Chi tiết
Tổng số : 2 bài viết
Trang
1