Giới thiệu về Hội chữ thập đỏ Bình Thuận
1. Thành lập: tháng 6/1976 thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thuận Hải. Tháng 3/1992 tách thành 02 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

- Đã qua 6 kỳ đại hội, ngày 18 tháng 12 năm 2011 kết quả bầu cử Ban thường vụ, Thường trực và các danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch tại Hội nghị BCH Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận. Danh sách được quyết định công nhận Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận khóa VI, nhiệm kỳ năm 2016-2021 gồm 35 ông, bà có tên trong danh sách.

2. Tổ chức Hội:

- Toàn tỉnh có 172 Hội Chữ thập đỏ cơ sở, trong đó có 127/127 Hội cơ sở xã phường, thị trấn; 34 Hội cơ sở trường học và 11 Hội cơ sở cơ quan, xí nghiệp.

3. Cơ quan Tỉnh Hội:

- Địa chỉ hiện nay: Đường Lê Đại Hành – phường Phú Hài - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại: 0252.3814937

- Fax:  0252.3814937

- Email: hctdbt@gmail.com;

  

Các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021:

-Chủ tịch: Đặng Ngọc Thiên - ĐT: 062.3820593 - 0949.542649.

-Phó Chủ Tịch: Nguyễn Thành Công - ĐT: 062.3829489 - 0908.193196.

-Phó Chủ Tịch: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - ĐT: 062.3814938 - 0903.119298.

-UVTT Chánh Văn Phòng: Nguyễn Thị Thu Hằng: ĐT: 062.3814937 - 0913.883270.


    Các tin tiếp
    Những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ   (29/3/2018)
    Điều lệ mới của Hội Chữ thập đỏ do Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt   (27/3/2018)
    Giới thiệu về Hội chữ thập đỏ Bình Thuận   (5/10/2016)
    CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM   (4/10/2016)